INFORMARE PUBLICĂ

Buletinul informativ

Legea 544/2001

Informațiile de interes public comunicate din oficiu, prevăzute de art. 5 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

ART. 5 (1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet; e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

f) programele și strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

 

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice:

Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și a sportului;

Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice;

Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) FR1 Codul muncii*)

Legea nr. 227 din 7 iunie 2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport;

Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;

Lege nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;

Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Hotărârea nr. 1447 din 28 noiembrie 2007 privin aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

b) numele si prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor publice:

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice:

Lungu Angela – Secretariat

Tel.: +4(0)-365-404-401

E-mail:  secretariat@csmtgm.ro

Adresa instituției: 540314 Târgu Mureș, Str. Plutelor Nr. 1

c) coordonatele de contact ale instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet:

Adresa instituției

540314 Târgu Mureș, Str. Plutelor Nr. 1

Biroul secretariat, analiză, avizare, asistență juridică și relații cu publicul

Petiții: secretariat@csmtgm.ro

Tel.: +4(0)-365-404-401

Program audiențe*:

Director: Luni-Vineri 08:00-16:00 (doar pe bază de programare)

*Programările pentru audiențe se stabilesc prin contact telefonic, +4(0)-365-404-401, sau prin solicitare scrisă înregistrată la Registratura clubului (Program: Luni – Vineri 08.00 – 16.00).

Pagină web: www.csmtgm.ro

Lista completă a datelor de contact pot fi vizualizate în meniul Contact al acestui website.

d) lista documentelor de interes public:

– Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, pliante, afişe privind activităţile instituţiei;

– Materiale audio, video, prezentate în cadrul conferinţelor de presă şi declaraţii de presă;

– Declaraţii de avere;

– Lista posturilor vacante şi condiţiile necesare pentru ocuparea acestora.

e) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Formular – tip pentru reclamație administrativă (întârziere răspuns)

Formular – tip pentru reclamație administrativă (răspuns negativ)

Legislație:

– Legea nr. 544 din 10 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

– Hotărârea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001

– Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecția informațiilor clasificate

Proceduri privind accesul la informațiile de interes public

Informațiile de interes public se comunică din oficiu (fără a fi nevoie de vreo cerere) sau la cererea solicitantului (verbală sau scrisă).

Informațiile de interes public comunicate din oficiu sunt prezentate într-un buletin informativ și sunt disponibile pe website.

Solicitarea informațiilor de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, va fi adresată autorității publice, în condițiile art. 6 din Legea nr. 544/2001.

Modalități de adresare a solicitărilor:

a) verbal: Informarea publică directă a persoanelor la nr. de telefon: +4(0)-365-404-401;

b) pe suport de hârtie la adresa: 540314 Târgu Mureș, Str. Plutelor Nr. 1;

c) pe suport electronic Informarea publică directă a persoanelor la adresa de e-mail: secretariat@csmtgm.ro.

 

 
Legea 245/2023

Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

La articoulul 29, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (4) – (6), cu următorul cuprins prin care cluburile sportive au obligația de a comunica anual, prin publicare pe pagina de internet proprie:

a) numele și prenumele persoanelor din conducerea clubului;

b) numărul persoanelor angajate și organigrama instituției;

c) numărul sportivilor legitimați pe secții sportive și categoria de vârstă respectiv numărul antrenorilor;

d) cuantumul finanțării programelor sportive dedicate copiilor și juniorilor, cuantumul remunerațiilor, precum și cuantumul altor venituri acordate pe baza contractelor de activitate sportivă;

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil și execuția bugetară anuală;

b) grila de salarizare și Regumalentul de organizare și funcționare;

c) raport anual de activitate și strategiile clubului sportiv.

 

a) numele și prenumele persoanelor din conducerea clubului:

Szászgáspár Barnabás – Director

Tel.: +4(0)-365-404-401

E-mail:  barnabas.szaszgaspar@csmtgm.ro

Adresa instituției: 540314 Târgu Mureș, Str. Plutelor Nr. 1

b) numărul persoanelor angajate și organigrama instituției:

Conducere: 1 director, 1 inspector de specialitate;

Execuție: 2 referenți, 2 muncitori necalificați.

c) numărul sportivilor legitimați pe secții sportive și categoria de vârstă respectiv numărul antrenorilor:

Atletism: 1 junior, 3 seniori;

Automobilism: 5 seniori;

Baschet: 46 seniori, 61 juniori, 7 antrenori;

Futsal: 36 seniori, 4 antrenori;

Handbal: 21 junioare, 1 antrenor;

Hochei: 112 juniori, 1 antrenor;

Kickbox: 3 seniori, 1 antrenor;

Lupte libere: 9 seniori, 1 antrenor;

Natație: 3 seniori, 5 juniori, 1 antrenor;

Polo feminin: 10 seniore, 3 junioare, 2 antrenori;

Popice: 16 seniori, 6 juniori, 2 antrenori;

Scrimă: 9 juniori, 1 antrenor;

Tir cu Arcul: 5 seniori, 1 junior.

d) cuantumul finanțării programelor sportive dedicate copiilor și juniorilor, cuantumul remunerațiilor, precum și cuantumul altor venituri acordate pe baza contractelor de activitate sportivă.

Cuantumul finanțării programelor sportive dedicate copiilor și juniorilor în anul 2022: 1385956,43 lei;

Cuantumul remunerațiilor în anul 2022: 2510451 lei din care 2000277 lei din subvenții și 510174 lei din surse atrase (sponsorizări);

Cuantumul premiilor acordate în anul 2022: 232655 lei din care 186655 lei din subvenții și 46000 lei din surse atrase

Cuantumul finanțării programelor sportive dedicate copiilor și juniorilor în anul 2023: 1565949,05 lei;

Share This